Verzija 2019.05.001 z dne 29.03.2019

 • Prednaročila
  • Odpravljeno nekaj manjših težav pri vnašanju prednaročil in izpisu prednaročil oziroma datotek poročanja.
 • Naročila kupcev
  • Pri prenosu naročil kupcev v delovne naloge VRP smo dopolnili dodeljevanje stroškovnega mesta in nosilca na delovni nalog, sedaj se vpiše tudi iz artikla ali iz nastavitev knjige delovnih nalogov.
  • Spremenjen način delovanja v primeru potrjevanja dokumentov in izstavitve "PDF v eRegistrator" tako, da dobi ob izstavitvi status Izstavljen.
 • Naročila dobaviteljem
  • Spremenjen način delovanja v primeru potrjevanja dokumentov in izstavitve "PDF v eRegistrator" tako, da dobi ob izstavitvi status Izstavljen.
 • Pripomočki
  • Priprava naročil dobaviteljem
   • Spremenjen način upoštevanja predlog naročila "Artikli pod minimalno zalogo".
    • Pri upoštevanje se po novem upošteva razlika med minimalno zalogo in trenutno zalogo. Predhodno se je upoštevala izračunana količina in minimalna zaloga.
    • Uvrstijo se tudi artikli ki imajo trenutno zalogo enako nič in izpolnjene podatke o minimalnih zalogah.
    • Upoštevanje artiklov je usklajeno z izpisom manjkajočih artiklov v MSP.

Natisni