Preglednica izvršb

Pripravljene izvršbe so prikazane v preglednici.

S klikom na ikono , pridemo do predogleda XML datoteke označene izvršbe (izvršbe na kateri smo postavljeni), ki smo jo pripravili ob izstavitvi izvršbe.

 - s klikom na ikono za izvoz lahko izbiramo med Knjiženjem stroškov izvršbe  in Preknjiževanje terjatev v izvršbi.

Vrstice zapisane z rdečo barvo nam povejo da ta izvršba je že bila izstavljena, izvršbe črne barve so pa pripravljene izvršbe, ki še niso bile izstavljene. Pripravljene izvršbe lahko s kljukico v polje Briši označimo, ter jih z gumbom Briši izbrane  izbrišemo iz razpredelnice izvršb.

Izvršbe lahko brišemo tudi posamezno s klikom na ikono  briši zapis. Brisala se nam bo izbrana izvršba (izvršba na kateri smo postavljeni) pod pogojem da ni še izstavljena, se pravi je črne barve.

 

S pomočjo gumba , potrdimo vse pripravljene izvršbe.

 - odkljukamo vse pripravljene izvršbe.

S pomočjo gumba  pripravimo izvršbe iz zapadlih neplačanih terjatev.

 - Gumb podrobno nam omogoča pregled vseh postavk v izbrani izvršbi. S klikom na Podrobno se nam odpre nova preglednica, ki ima v glavi podatke o izvršbi, v vrsticah pa prikazane postavke, katere gredo v izvršbo (slika spodaj).

 

 - Izstavitev izvršb, pripravimo XML datoteko, ki jo pozneje uvozimo na portal Sodišča.

 - z gumbom lahko odklenemo posamezno izvršbo na katero smo v preglednici postavljeni.

Natisni