Brisanje iz registra

 

Pomembno:  Obdelava spreminja podatke, zato pred obdelavo priporočamo arhiviranje baze trenutnega uporabnika.

Izbira Brisanje izločenih osnovnih sredstev  briše iz baze podatkov osnovna sredstva, ki imajo izpolnjen datum odtujitve.

Izbira Brisanje izločenega drobnega inventarja  briše iz baze podatkov drobni inventar, ki je izločen.

Izbira Brisanje osnovnih sredstev brez stanja  briše iz baze podatkov osnovna sredstva, ki imajo vnesene samo osnovne podatke, nimajo pa zapisa v prometnih podatkih.

Izbira Brisanje osnovnega sredstva ali DI  briše iz baze podatkov osnovna sredstva ali DI, katerega izberemo iz preglednice osnovnih sredstev in DI-ja.

 

Natisni