Izvoz podatkov

Podatke o zavezancih in njihovih prejemkih lahko izvozimo v besedilno datoteko VIR.DAT, ki je izdelana v skladu z odredbo o dostavi podatkov za dohodnino. Tako pripravljeni podatki so namenjeni prenosu na DURS. Z aktiviranjem gumba Izvoz podatkov , ki je nad preglednico Zavezanci za dohodnino, se prikaže okno za nastavitve izvoza podatkov o zavezancih za dohodnino in njihovih prejemkih.

  • Leto – vnesemo leto iz katerega so zbrani prejemki.
  • Prenesi na področje – na računalniškem disku ali drugem mediju mora obstajati mapa za prenos podatkov zavezancev in njihovih prejemkov. Pri določanju poti do mape si pomagamo s klikom na gumb . Predlagana pot do mape je privzeta iz nastavitev programa.

 

Natisni