Verzija 2017.06.003 z dne 12.5.2017

Knjiženje

 • gumb Osnutek: nabor SAOP vzorcev je dopolnjen z novim vzorcem, ki omogoča tisk računa s UPN QR obrazcem. 
 • Dopolnjen način knjiženja v DDVn tudi za primere ko je osnova nič in obstaja vrednost davka.
 • Več načinov gotovinskega plačila
  • Računi
   • Pri vnosu novih računov, ki so označeni, da so računi za gotovinsko prodajo po potrditvi vpraša po načinih plačila računa. Možno je poljubno število načinov plačila. Skupni znesek plačila se mora ujemati z zneskom za plačilo računa oziroma znesku prvega obroka, v kolikor se račun plačuje v več obrokih.
   • Pri spreminjanju računov se v primeru gotovinskega računa in spremembe zneska računa ali zneska prvega obroka odpre okno z vnesenimi načini plačil, ki omogoča spremembo podatkov o načinih plačila. Skupni znesek plačila se mora ujemati z zneskom za plačilo računa oziroma znesku prvega obroka, v kolikor se račun plačuje v več obrokih.
   • Če se račun spremeni iz gotovinskega v negotovinski, se brišejo podatki o načinu plačila.
  • Hitri vnos računov
   • Pri vnosu novih računov, ki so označeni, da so računi za gotovinsko prodajo po potrditvi vpraša po načinih plačila računa. Možno je poljubno število načinov plačila. Skupni znesek plačila se mora ujemati z zneskom za plačilo računa oziroma znesku prvega obroka, v kolikor se račun plačuje v več obrokih.
  • Priprava blagajniškega prejemka iz računa - gumb "Blagajna"
   • Blagajniške prejemke se lahko pripravi samo za izstavljene račune
   • V kolikor račun, za katerega želimo zabeležiti v blagajniški prejemek, še nima oznake, da je račun za gotovinsko prodajo, jo pridobi in omogoči vnos načinov plačila. Skupni znesek plačila se mora ujemati z zneskom za plačilo računa oziroma znesku prvega obroka, v kolikor se račun plačuje v več obrokih.
   • V blagajniški prejemek gredo samo podatki za načine plačil, ki predstavljajo gotovino (ne kartice, boni, …).
   • En račun lahko naredi prejemek z več vrsticami prejemka z različnimi vrstami vplačila
  • Predračuni
   • S predračuni ni več možno opravljati gotovinske prodaje. Prav tako ni možno iz predračunov pripravljati blagajniških prejemkov.

Natisni