Pregledi zaposlenih - Izobrazba in izkušnje

Za zaposlene se izpiše stopnja in naziv izobrazbe, delovno mesto, ki je v podatkih zaposlenega vpisano na zavihku Plače-splošno, in skupna delovna doba. Skupna delovna doba vključuje dobo od datuma zadnje zaposlitve do datuma iz nastavitev tiskanja in delovno dobo pred zadnjo zaposlitvijo.

Natisni