Pregled jubilantov

Izpis prikaže zaposlene z določenim številom dopolnjenih let delovne dobe v obdobju ali na dan, ki ga sami določimo. Delovna doba se lahko računa le pri delodajalcu (tj. Delovna doba od datuma zadnje zaposlitve do datuma iz nastavitev izpisa) ali pa skupna delovna doba zaposlenih. Pred izpisom vnesemo nastavitvene podatke:

Aktivni / neaktivni – omogoča izbiro nabora zaposlenih za pregled  glede na status Aktivni. S klikom na  se preklaplja med tremi možnostmi : Aktivni, Neaktivni, Vsi.

Od šifre zaposlenega - do – program predlaga izpis za vse zaposlene, ki ustrezajo pogoju izpisa. Sami lahko omejimo izpis le na posameznega ali skupino zaposlenih. Če šifre ne poznamo, kliknemo na gumb  (Alt+dol) in jo poiščemo ter označimo.

Število dopolnjenih let – vnesemo število dopolnjenih let za pregled jubilantov.

Na dan (od) – vnesemo datum od katerega bo program računal delovno dobo.

Na dan (do) – vnesemo datum do katerega bo program računal delovno dobo. Če želimo prikaz jubilantov, ki so dopolnili vnesena leta delovne dobe na točno določen datum, mora biti datum Na dan (do) enak datumu Na dan (od).

Delovna doba – izbiramo med izračunom delovne dobe le pri delodajalcu in izračunom skupne delovne dobe. V izračunu skupne dobe se upošteva tudi delovna doba posameznika pred njegovo zadnjo zaposlitvijo.

Razvrščanje – omogoča sortiranje jubilantov po priimku in imenu ali pa po šifri.

Opis liste – besedilo, ki ga vnesemo na tem mestu, se izpiše v glavi liste.

Vnesene nastavitve potrdimo s klikom na gumb Tiskaj (Alt+T).

Rojstni dnevi

Izpis je namenjen prikazu zaposlenih z rojstnim dnem v obdobju, ki ga določimo v nastavitvah izpisa.

Če v nastavitvah tiskanja ne vnesemo obdobja za omejitev pregleda, nam program izpiše datume rojstva za vse zaposlene.

Natisni