Odklepanje obračuna plač

Pripomoček je namenjen odklepanju obdobja za katerega obračun plač že obstaja.

Po izbiri pripomočka se odpre naslednje okno:

·      Mesec –  vnesemo mesec za katerega želimo odkleniti obračun.

·      Leto –  vnesemo leto za katerega želimo odkleniti obračun.

 

Odklepanje izvedemo preko gumba »Potrdi«. Po izvedenem odklepanju nas program o tem obvesti z ustreznim obvestilom.

Natisni