Postavke Prilivov/Odlivov

Ob izbiri Postavke Prilivov/Odlivov na Gumbu  Prilivi/ Odlivi se odpre preglednica s šifrantom postavk za prilive in odlive, ki naj jih program upošteva pri pripravi plana prilivov in odlivov.

 

 

Po kliku na gumb vnesi zapis/popravi zapis se odpre okno za vnos/popravljanje postavke .

 

·      Šifra grupa – vpišemo šifro grupe iz šifranta Grupe Prilivov/Odlivov.

·      Upošteva – Izberemo vrsto zbiranja postavk in sicer:

Odprte postavke – uporablja se za saldakontne konte

Promet – uporablja se stroškovne in finančne konte, ko želimo uporabljati promet konta

Saldo - uporablja se stroškovne in finančne konte, ko želimo uporabljati saldo konta

Znesek – uporablja se ko želimo, da se uporablja vpisan znesek na postavki

Javna naročila– uporablja se ko želimo, da se upoštevajo planirani podatki iz JN

Prejeti računi– uporablja se ko želimo, da se upoštevajo nepoknjiženi računi iz PRAC

Izdani računi – uporablja se ko želimo, da se upoštevajo nepoknjiženi računi iz FAK

·      Tip postavke – izberemo lahko med Priliv ali Odliv. Izbira je aktivna, ko urejamo nastavitve za nesaldakontni postavke.

·      Šifra konta – izbira je aktivna v odvisnosti na nastavitev iz Upošteva. Vpišemo šifro konta, ki naj se upošteva pri pripravi plana prilivov in odlivov.

·      Šifra predvidene realizacije – izbira je aktivna, če je nastavitev Upošteva=Javna naročila. Izberemo šifro predvidene realizacije iz Javnih naročil in drugega.

·      Šifra knjige PRAC – izbira je aktivna, če je nastavitev Upošteva=Prejeti računi. Izberemo šifro iz šifranta Knjige dokumentov modula Knjiga prejetih računov.

·      Šifra knjige FAK – izbira je aktivna, če je nastavitev Upošteva=Izdani računi. Izberemo šifro iz šifranta Knjige dokumentov modula Fakturiranje.

·      Stran –izbira je aktivna v odvisnosti na nastavitev iz Upošteva. Izberemo Breme ali Dobro. Izbira je aktivna za postavke pri katerih se Upošteva Promet ali Saldo.

·      Datum – v kolikor je Upošteva= Znesek, vpišemo datum za katerega velja spodaj vpisani znesek.

·      Znesek – v kolikor je Upošteva= Znesek vpišemo znesek, ki naj nam ga program upošteva na zgoraj vpisani datum.

 

 

Na dnu okna Kontov prilivov/Odlivov se nahaja Gumb Datum s katerim lahko spremenimo datume pri kontih pri katerih upoštevamo Znesek na določen Datum. Datume lahko Povečamo ali Zmanjšamo za določeno število dni ali mesecev.

 

 

Po končanem vnosu vseh kontov prilivov in odlivov lahko nadaljujemo z izračunom plana prilivov in odlivov.

Natisni