Verzija 2019.07.001 z dne 31.05.2019

Knjiga prejetih računov

  • omogočen je uvoz esloga 2.0.
  • odpravljena je težava, pri odpiranju fascikla na prejetem računu

Natisni