verzija 2017.10.001 z dne 18.08.2017

Osnovna sredstva in drobni inventar

  • Izvoz podatkov - Izvoz v FAK: urejena obdelava tako, da se pri izbiri artiklov uporabi šifrant artiklov, ki je določen v bazi Saop Fakturiranje (FAK)

Natisni