Verzija 2019.03.003

Registracija prisotnosti

  • Odpravljena težava z izračunom časa malice v primeru zaposlenih, ki nimajo izbrane šifre urnika.

Trgovina na drobno

  • Knjiženje
    • Predračuni
      • Popravljeno polnjenje oznak DDV v primeru uporabe sestavnic v alternativni merski enoti (nastavitev sestavnice-dodatno).

Materialno skladiščno poslovanje

  • Dopolnjene SQL procedure za knjiženje predprejema in prejema. S tem je odpravljena tudi morebitna težava pri knjiženju iz Prevzema NDK in upoštevanje tečaja.

Natisni