Dokumenti

Namen program je ponovni izpis dokumentov na tiskalnik ali pregled le teh na ekranu. Program zahteva vnos naslednjih podatkov:

·      Blagajna – program avtomatsko predlaga izbrano blagajno.

·      Prejemki/izdatki – P=Prejemki, I=Izdatki, V=Prejemki in Izdatki.

·      Številka od do – izpis dokumentov omejimo z vnosom številke od… do...

·      Datum od do – izpis dokumentov omejimo  z vnosom datuma od… do…

·      Naziv liste – vpišemo tekst, ki se bo prikazal na listi, ali pustimo prazno polje.

 

Natisni