Urna povprečja

Obdelavo uporabimo v primerih, ko je potrebno pred dejanskim obračunom plače izvesti poskusni obračun s planiranimi urami dela. Urno povprečje tega obračuna se uporabi za kontrolo obračuna nadomestil pri plači (urna osnova preteklega meseca ne sme presegati urnega povprečja poskusnega obračuna). Odpre se vnosna preglednica:

 

Natisni