Verzija 2018.07.003 z dne 30.05.2018

Spremljanje plačil računov 

Računi in plačila -> urejen uvoz izpiskov v plačevanju

* če je v izpisku dvakrat račun z istim sklicem, se izpiše opozorilo v koloni Opozorilo "Podvojen sklic na izpisku"

* če ima stranka odprta dva računa z istim sklicem, se izpiše opozorilov koloni Opozorilo "Računi z istim sklicem"

Natisni