Verzija 2017.03.001

  • Odpremni nalogi
    • Odpravljena težava pri tiskanju Dobavnic.

Natisni