Knjiženje DDV obračuna

Ko imamo v modulu DDV-N pregledane vse račune za določeno obdobje in je obračun DDV usklajen z glavno knjigo, lahko pripravimo obračun v davčni knjigi in s tem zaklenemo obdobje, za katerega smo pripravili obračun.

Knjiženje DDV obračuna

 

 

Natisni