Knjiženje uvoza iz tretjih držav (tuji dobavitelj, ki ni iz EU) po 1.7.2016

Kako poknjižimo uvoz iz tretjih držav (od tujega dobavitelja, ki ni iz EU)

Pri uvozu iz tretjih držav navadno prejmemo naslednje listine, ki so potrebne za knjiženje:

-       račun dobavitelja s sedežem izven EU,

-       listino EUL – MRN (prej ECL)

-       račun špediterja

Knjiženje prejetega računa za uvoz blaga iz tretje države

Natisni