Izvoz prejemov v delovne naloge J3

Če na vrsti prometa, ki predstavlja prejem, izberemo  Izvoz podatkov, se nam odpre okno, ki omogoča pripravo podatkov o prejemih za uvoz v delovne naloge J3. Ob kliku se odpre okno Izvoz prejemov v delovne naloge J3.

Tip skladišča - tip skladišča, katerega podatki se izvažajo v delovne naloge J3. Podatek se zapiše iz tipa skladišča vrste prometa iz filtra preglednice prometa.

Vrsta prometa – vrsta prometa, katerega podatki se izvažajo v delovne naloge J3. Podatek se zapiše iz vrste prometa iz filtra preglednice.

Datum - vpišemo ali izberemo obdobje, za katero želimo izvoziti podatke o prejemih v delovne naloge J3.

Stroškovni nosilcev - vpišemo ali izberemo stroškovne nosilce, katerih podatke o prejemih želimo izvoziti.

Skladišče – vpišemo ali izberemo skladišče, katerega prejeme želimo izvoziti. Če podatka ne izpolnimo, se izvažajo podatki za vsa skladišča izbranega tipa skladišča.

datoteka – vpišemo ali izberemo datoteko, v katero želimo odložiti izvožene podatke.

Gumb  - Opusti (Alt O) prekine pripravo izvoza prejemov in vrnemo se v preglednico prometa.

Gumb  - Potrdi (Alt P) izvede izvoz podatkov v delovne naloge J3. Če izhodna datoteka že obstaja, se napprej pokaže sporočolo:

Če odgovorimo z Da (Alt D), se izvoz nadaljuje in obstoječi podatki se nadomestijo z novimi. Če odgovorimo z Ne (Alt N), se priprava izvoza ne nadaljuje in vrnemo na polje za vnos imena datoteke.

Po uspešno zaključenem izvozu, se prikaže število zapisov v izhodni datoteki.

Natisni