Gumb Preračun dimenzije

Ob izbiri gumba   - Preračun dimenzije (F6). Se odpre okno z možnostjo vnosa podatkov o količini enot sestavine, dolžini (v milimetrih), širini (v milimetrih) ter pretvornikom dimenzijske količine v količine enote mere po kateri se vodi zaloga

  • Količina – vnesemo število enot sestavine, ki se vgrajujejo v sestavnico (npr. 2 profilni letvi).
  • Dolžina – vnesemo podatek o dolžini sestavine (npr. 210,00 milimetrov); če podatek ni izpolnjen se upošteva, kot da bi bila vnesena dimenzija1000,00 mm.
  • Širina – vnesemo podatek o širini sestavine (npr. 500,00 milimetrov); če podatek ni izpolnjen se upošteva, kot da bi bila vnesena dimenzija1000,00 mm.
  • Pretvornik – podatek se predlaga iz polja »prostornina« matičnih podatkov sestavine, predstavlja pa pretvornik dimenzijske količine sestavine v količino v kateri vodimo zalog (npr. iz mm2 v kg); če podatka v šifrantu artiklov ni, se predlaga pretvornik 1,00.

 

Z izbiro gumba Izračunaj (ALT+I, F6), se izvede preračun dimenzij v mersko enoto sestavine po enačbi:

 

Količina x Dolžina/1000 x Širina/1000 x Pretvornik

 

Izračunana količina se prenese v polje »Količina« na vnosnem oknu sestavine materialne sestavnice.

Natisni