Pregled artikli - zaloge, cene

Preglednica Artikli – zaloge cene, je namenjena izboru artiklov iz šifranta artiklov s hkratnim prikazov podatkov o zalogah in cenah. Zaženemo jo s pomočjo izbora gumba  ali tipke F8 na polju za vnos šifre artikla pri vnosu vrstic prometa. S tipko F8 lahko preglednico zaženemo tudi na glavnem meniju.

Nad preglednico lahko vnesemo naslednje nastavitve prikaza preglednice:

·      Tip artikla - vpišemo artikel oziroma izberemo tip artikla, ki jih želimo prikazati.

·      Tip skladišča – vpišemo ali izberemo tip skladišča za prikaz zalog.

·      Skladišče – vpišemo ali izberemo šifro skladišča, katerega zaloge želimo prikazati. Če je polje neizpolnjeno, se prikažejo skupne zaloge za izbrani tip skladišča.

·      Cenik – vpišemo ali izberemo šifro cenovnega področja za prikaz cen. Če je polje neizpolnjeno, se prikaže zadnja nabavna cena iz prejemov MSP.

·      Prikaz zaloge 0 – izberemo ali želimo prikazati artikle brez zaloge ali ne.

·      Artikli brez cene – izberemo ali želimo prikazati artikle brez cene v izbranem ceniku ali ne.

·      Aktivni/Neaktivni – izberemo ali želimo prikazati ali ne artikle, ki so označeni kot neaktivni.

Večino nastavitev si program zapomni in jih naslednjič predlaga kot privzete nastavitve.

Vrstice brez zaloge se prikažejo obravano rdeče.

·      Nalepke – spodaj na preglednici je gumb»Nalepke« preko katerega je možno tiskati nalepke za artikle iz te preglednice. V količino nalepk in cene se predlagajo podatki iz preglednice F8: v količino se tako predlaga zaloga artikla, v ceno pa cena iz izbranega cenika ali iz zadnjega prejema.

Natisni