Verzija 2019.12.001 z dne 13.9.2019

Dnevne obdelave – opominjanje

 • V preglednici opominjanje so dodani stolpci z naslovom stranke.
 • Zaradi preglednejšega poteka procesa priprave in izstavitve opominov, so spremenjena imena gumbov in opis stanja dokumenta:
  • Gumb Izstavitev je po novem Osnutek
  • Gumb Tisk/e-pošiljanje pa Izstavitev
  • Stanje dokumenta Izstavljen je po novem Pripravljen
  • Stanje dokumenta Poslan pa Izstavljen
 • V kolikor je bil pripravljen obračun obresti iz opominov in za ta obračun obstaja več opominov, se bo brisanje obračuna obresti izvedlo šele takrat, ko bodo izbrisani vsi opomini, ki so bili zajeti v obračun obresti. 
 • V kolikor je obračunan znesek obresti višji od posamezne terjatve (glavnice), se bo v opomin pripisala višina obresti le v višini glavnice (zakonski predpis). 
 • V pregledu postavk združenega opomina je dodana specifikacija obresti po odprtih zapadlih terjatvah.
 • Prikaz v preglednici opominov podrobno (postavke) je urejen tako, da je znesek pripadajočih obresti za neko terjatev pripisan takoj za zneskom terjatve (račun 1, obresti za račun 1, račun 2, obresti za račun 2 …)

 

Dnevne obdelave – izvršbe

 • Vzpostavljena je kontrola v obdelavi preknjiževanja terjatev v izvršbi. Program javi obvestilo, če konti za knjiženje izvršb niso nastavljeni in omogoči urejanje nastavitev.
 • Preknjižiti je možno le tiste terjatve v izvršbi, za katere je izvršba bila izstavljena (ima priponko .covl in vpisan datum izstavitve).
 • Preknjiževanje terjatev v izvršbi je sedaj možno tudi po izbranih strankah.

Natisni