Verzija 2020.17.001 z dne 18.12.2020

 • Knjiženje – delovni nalogi; dopolnjen sistem knjiženja v MSP iz delovnega naloga v primerih uporabe več skladišč in deljene zaloge artikla sestavine po več skladiščih.
 • Knjiženje – delovni nalogi; serijsko knjiženje delovnih nalogov:
  • v pripomoček ponovnega knjiženja DN sedaj po »potrebna količina« vpiše celotno (in ne samo neizdano) potrebno količino sestavine ob knjiženju delovnega naloga.
  • Uredili smo zaključevaje delovnih nalogov kadar izdelana količina doseže/preseže razpisano (samo v primeru, če so vse sestavine izdane).
  • Pohitrili smo odpiranje preglednice delovnih nalogov.
 • Knjiženje – delovni nalogi; omogočili smo vnos več različnih izdelkov za en delovni nalog:
  • Knjige delovnih nalogov – dodan je nov podatek »Projektni DN«, v kolikor je vklopljen, se bo na delovnih nalogih te knjige omogočil vnos več izdelkov. Ob tem se prepreči nastavitev »negativni DN« ter zahteva, da je cena izdelka opredeljena »po ceniku«.
  • Na delovnem nalogu se pojavi gumb »Izdelki« preko katerega lahko na nalog vpišemo več različnih izdelkov z razpisano oziroma izdelano količino.
  • Materialna in tehnološka sestavnica delovnega naloga je še vedno ena sama in se predlaga iz izdelka in tehnološkega postopka določenega na zavihku »splošno«.
  • Pri »knjiženju v MSP« na delovnem nalogu se na prejemni strani ne prevzame na zalogo osnovni izdelek delovnega naloga temveč izdelki iz preglednice »izdelkov«. Cena prevzema ni (po)kalkulacijska cena delovnega naloga temveč cena iz cenika določena na knjigi delovnega naloga.
  • Na delovnih nalogih takih knjig se onemogočijo določene opcije in funkcije: vpis serijskih številk od-do, formiranje/priprava serij, vpis izmeta in prebiranja, serijsko knjiženje delovnih nalogov, naknadni izračun proizvodnih cen.
 • Avtomatizacija serijskega knjiženja delovnih nalogov – dodali smo možnost avtomatiziranega serijskega knjiženja delovnih nalogov:
  • Nastavitve programa – dodan nov zavihek »Ser.knj.DN« v katerem se nahajajo določene nastavitve za izvedbo avtomatiziranega knjiženja.
  • Za izvedbo avtomatiziranega serijskega knjiženja delovnih nalogov morate imeti aktivirano storitev »SAOP razporejevalec« ter na tej storitvi nameščeno opravilo za izvajanje serijskega knjiženja. Aktivacijo storitve ter namestitev opravile izvede SAOP podpora na podlagi vašega zahtevka podanega skozi »portal moj SAOP«!

Natisni