Avansi

Izstavitev računov na podlagi predplačil

Obdelava nam omogoča, da na podlagi poknjiženih predplačil izstavimo avansni račun v modulu Fakturiranje. Računi se pripravijo za izbrani artikel iz vnosnih podatkov. Pogoj za delovanje obdelave je aktiven modul Fakturiranje.

Avansi

Natisni