Preglednica 2. nivoja - Komisijska zaloga - skladišča

Preglednica 2. nivoja se imenuje Komisijska zaloga – skladišča z datumom za kateri pregledujemo podatke. Nad preglednico je prikazan izbran komisionar.

Razvrščena je po šifri skladišča. Prikazana so vsa skladišča, ki so imela promet, ki ustreza nastavitvenim pogojem in so od konsignanta izbranega v preglednici prvega nivoja.

Pod preglednico sta prikazani vsota stolpcev »Količina« in »Vrednost« za prikazane podatke.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni