Saldo, obresti

Glede na nastavitve programa, omogoča obdelava izračun obresti, ampak samo v povezavi OST – SPR, in dolga/preplačila ( ta je v povezavi OST – SPR ali OST – DK). V primeru, da imate vodenje terjatev strank v DK, potem je mogoč prepis obresti obračunanih v OBR na sam račun stranke, ki ga pripravljate v OST tako, da povežete OST in OBR (OST à Nastavitve programa à zavihek povezave à polje Številka uporabnika OBR).

Tudi v primeru, da obresti ne želite obračunavati, ampak želite samo prikazovati dolg oz. preplačilo na računu oz. ta dva podatka upoštevati pri izračunanem znesku pa UPN, potem morate uporabiti to obdelavo.

V spodnjem delu okna Obračuni kliknemo na gumb . Obresti obračunavamo za določeno obdobje za vse neplačane ali prepozno plačane račune. Odpre se okno Obračun obresti.

·      Od – do datuma– vnesemo meje obračunskega obdobja za obresti. Če na primer pripravljamo obračun 05.06.2003, za 5. mesec (datum opravljene storitve od 01.05.-31.05.2003), potem bo program predlagal Datum zapadlosti od 01.05.2001 do 31.05.2001, kar pa lahko ročno popravimo. OPOZORILO: v primeru prepisa obračunanih obresti iz OBR, da je obdobje obračuna obresti v OBR enako ali znotraj teh datumskih mej!

·      Šifra storitve za obresti - vnesemo tudi šifro storitve za obresti. Pred tem mora zapis obstajati v šifrantu Storitve. Če smo podatek vnesli v Nastavitve – zavihek Povezave – Šifra storitve za obresti, nam program polje sam izpolni. Podatek je mogoče vnašati samo, če imamo pravilno urejeno povezavo s SPR. V primeru, da delate na kodi programa O, potem vpis podatka ni mogoč.

·   

OPOZORILO:

Če je na tem mestu šifra vpisana, se bodo obresti prikazale kot vrstica računa, znesek obresti bo prištet v znesek računa.

V primeru, da podatek ni izpolnjen, se bodo obresti prikazale na način izbran na zavihku Računi – prikaz obresti. Znesek obresti ne bo prištet v znesek računa, prištet pa bo v znesek za plačilo.

·   

·      Šifra storitve za stroške opomina. V primeru, da obračunavate obresti in jih prikazujete kot vrstico na računu, potem lahko dodate na račun tudi storitev za obračun stroškov opomina. V primeru, da delate na kodi programa O (obračun oskrbovancem v domu starejših občanov), potem vpis podatka ni mogoč.

·      Vrsta računa za SPR od do – vnesemo šifro vrste računov v SPR, za katere bomo obračunali obresti. Lahko izberemo tudi več zaporednih šifer vrste računa – npr. otrok je bil najprej v vrtcu pod vrsto računa 1, nato v šoli pod vrsto računa 2 šola. V tem primeru izberete od 1 do 2 in program bo preveril dolg na obeh vrstah računa. Za to šifro velja, da mora podatek obstajati v šifrantu Vrste računov v programu Spremljanje plačil računov SPR à Šifranti in nastavitve à Vrsta računa. V primeru, da delate na kodi programa O, potem vpis podatka ni mogoč.

·      Šifra konta od do – vnesemo šifro konta, na kateremu imamo knjižene terjatve v DK, konte za katere bomo prikazali dolg/preplačilo. Lahko izberemo tudi več zaporednih šifer kontov.

·      Metoda obračuna – izberemo med Proporcionalna in Konformna metoda obračuna. V primeru, da smo obresti prepisali iz OBR, bo program kot metodo obračuna zapisal »Prepis obresti iz OBR«.

·      Dnevi zamika plačila – vnesemo število dni, ki se bo prištelo datumu zapadlosti računa.

·      Vse, Dolg, Preplačilo – izberemo, kaj bomo prikazovali oziroma upoštevali na znesku na kuponu položnice – vse (dolgove in preplačila), samo dolg ali samo preplačilo.

·      Znesek dolga – vpišemo, najvišji znesek, katerega naj program upošteva pri prikazih/prištevanjih na UPN oz v SDD. Če želite, da program upošteva ves dolg, potem vpišite 9.999.999,99. Če želite npr. da vam program upoštev dolg do višine 50,00€, potem vpišite 50,00. Pri tej nastavitvi program dolga, ki je

  • višji od 50,00€, na računu ne bo prikazal (prazno) in ga ne bo upošteval pri morebitne prištevanju na UPN oz. v SDD.
  • nižji od 50,00€, npr. 45,99€, bo program to na računu prikazal kot "Dolg: 45,99€", glede na vaše nastavitve programa, pa bo ta dolg lahko tudi prištet v znesek na UPN oz. v SDD.

 

·      Realne obresti – vnesemo odstotek in število dni, za katere velja vpisani odstotek.

·      Revalorizacijske obresti - vnesemo odstotek in število dni, za katere velja vpisani odstotek.

 

V primeru, da želimo izračunati samo dolg/preplačilo, potem vnesemo samo polji Datum zapadlosti od do, Šifra vrste računa za SPR (ali Šifra konta če delamo povezavo z DK) izberemo med Vse, Dolg, Preplačilo in kliknemo na Obračunaj.

Ko končamo, kliknemo na gumb Obračunaj, da se obresti izračunajo. Če si medtem premislimo in obresti ne želimo obračunati, kliknemo na gumb Zapri. Izračunane obresti lahko izpišemo tudi na papir s klikom na gumb Tiskaj.

Natisni