Splošno

 • Na zavihku Splošno vnašamo splošne podatke iz glave naročila.

     

 • Predvidena dobava – vnese se datum predvidene dobave. Datum kdaj bi rabili blago.
 • Predvideno plačilo – vnese se datum predvidenega plačila. Podatek se predlaga glede na Neto dnevi dobavitelja iz šifranta stranke.
 • Osnova za naročilo – (dokument) vnesemo dokument na podlagi katerega je bilo narejeno naročilo.
 • Denarna enota – vnesemo ali izberemo denarno enoto v kateri bo narejeno naročilo. Predlaga se denarna enota dobavitelja.
 • Odstotek rabata – vpišemo odstotek rabata oziroma se pri novem naročilu predlaga iz šifranta strank. Možne vrednosti so od 0 do 100.
 • Naročnik – vpišemo šifro naročnika oziroma jo poiščemo v šifrantu Stranke. Na tem mestu lahko stranke tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Vnos podatka je obvezen.
 • Način dostave – vpišemo poljuben tekst kakšen bo način dostave ali izbira iz šifranta Načini dostave. Pri novem dokumentu se predlaga način dostave vnesen v šifrantu stranke dobavitelja.
 • Pariteta – vpišemo ali izberemo šifro pogojev dobave iz šifranta pogojev dobav. Pri novem dokumentu se predlaga pariteta vnesena v šifrantu stranke dobavitelja.
 • Poslano – podatki so sivi in se avtomatsko polnijo.
 • Datum  – datuma se ne vnaša. Datum se vpiše avtomatsko, ko tiskamo naročilo za dobavitelja na gumbu »Tiskaj«, ki je na preglednici naročil. Ob izpolnitvi tega podatka dobi naročilo status »Poslano«.
 • Priponka – ob tiskanju naročilnice dobavitelju, se shrani tudi datoteka izpisa, ki smo ga poslali. Tu je vidna pot do te datoteke in ob pritisku na gumb predogled, lahko vidimo predogled izpisane liste. Podatka se ne da popravljati.
 • Opombe – poljuben tekst.
 • Potrjeno – podatki so sivi dokler nima naročilo status »Poslano«.
 • Datum  – vnesemo datum potrditve s strani dobavitelja. Ob vnosu tega datuma dobi naročilo status »Potrjeno«.
 • Predviden datum dobave – vnesemo predviden datum dobave, ki nam ga je posredoval dobavitelj.
 • Opombe – poljuben tekst.
 • Prevzeto
 • Prvi prevzem  - tu se ne vnaša nič. Če smo naredili prevzem blaga in določili, da je za določeno naročilo in je bil ta prevzem prvi za to naročilo. Naročilo ob izpolnitvi tega podatka dobi status »Delno prevzeto«.
 • Zadnji prevzem – deluje na enak način kot prvi prevzem. Če je prvi prevzem tudi zadnji se ta podatek zapiše v to polje. Podatka se ne da popravljati.
 • Opombe – poljuben tekst.
 • Zaključeno – ta polja ostanejo siva dokler ni izpolnjen datum prvi prevzem.
 • Datum -  vnos datuma, kdaj je bilo naročilo zaključeno. Ob vnosu tega datuma se naročilo zaklene, da se ga ne da več popravljati in dobi status »Zaključeno«.
 • Opombe – poljuben tekst.
 • Stornirano
 • Datum -  vnos datuma storniranja naročila. Če je na naročilu bil narejen že kakšen prejem se naročila ne da stornirati. Naročilo dobi status »Zaključeno«.
 • Opombe – poljuben tekst.

Gumb »Prevzemi« nam pokaže kateri prevzemi so bili narejeni iz določenega naročila.

Natisni