Zgled vnosa prejemnikov dajatev v šifrant pogodbenih strank

S klikom na gumb Vnesi zapis (Insert)  odpremo pogovorno okno za vnos novega prejemnika dajatev. V okence Šifra vpišemo šifro prejemnika ali potrdimo šifro, ki nam jo ponudi program. Le-ta predlaga prvo prosto šifro za šifro, ki je v šifrantu zadnja po naraščajočem zaporedju šifer. V naslednje okence vnesemo naziv prejemnika dajatev, npr.: »ZPIZ«, če želimo vnesti prejemnika prispevka za ZPIZ. Lahko pa namesto naziva prejemnika vnesemo kar naziv dajatve same, npr.: »Prispevek za zdravstvo«.

Na prvem zavihku Splošni podatki bomo v okenci Naziv (2. in 3.) po potrebi vpisali še preostali del naziva prejemnika dajatve. V okence Ime za iskanje lahko vpišemo ime, po katerem bomo v šifrantu iskali zapis o tem prejemniku. Ime za iskanje naj bo kratko in enostavno, npr.: »ZPIZ«. Nato vpišemo številko žiro računa in sklicne številke za vplačilo dajatve.

Izmed ostalih rubrik izpolnimo tiste, ki se nam zdijo pomembne in potrebne za vodenje evidence podatkov o prejemniku dajatve. Ko končamo z vnosom, moramo klikniti na gumb Potrdi, da se vneseni podatki shranijo v šifrant.

Natisni