Zavihek Obračun

Zavihek vsebuje preglednico obračunov premij zaposlenih. V spodnjem delu preglednice je gumb , ki je aktiven le, če obračun premij še ni zaključen. Z gumbom se ponovno izračuna vsem v obračun vnesenim zaposlenim premije PPZ glede na osnove in način izračuna posameznih premij. Podatke za obračun premij vnašamo na dva načina.

 

Prvi način je možen ob shranjevanju novega Obračun premij (gumb Potrdi) oziroma pri odpiranju zavihka Obračun, ob pogoju, da v preglednici še ni nobenega zapisa. V tem primeru program vpraša, ali želimo, da samodejno izpolni preglednico z zaposlenimi - jih vključi v ta obračun ter jim izračuna premije. Pri tem se upoštevajo le zaposleni, ki so v šifrantu označeni za obračun plač. Podatke lahko pozneje poljubno popravljamo. Pri samodejnem izpolnjevanju preglednice se ob izračunu premij glede na nastavitve izvede tudi izravnava. Znesek izravnave je prikazan na preglednici ob znesku premije v vnosnem oknu.

 

Drugi način je, da prikličemo pogovorno okno za vnos obračunov zaposlenih z gumbom Vnesi zapis  (ali s tipko Insert) na zavihku Obračun, kjer vnesemo naslednje podatke:

Šifra zaposlenega – šifra zaposlenega, za katerega želimo obračunati premijo PPZ.

Datum pristopa – prikazuje se datum pristopa zaposlenega k načrtu PPZ. Služi kontroli, da ne bi premije pomotoma obračunali zaposlenemu, ki še ni vključen v načrt PPZ.

Datum prekinitve – prikazuje se datum prekinitve (izstopa) zaposlenega iz načrta PPZ. Služi kontroli, da ne bi premije pomotoma obračunali nekomu, ki ni več vključen v načrt PPZ.

Osnova za izračun - vnesemo osnovo, iz katere se bosta izračunali premiji delodajalca in zaposlenega. Prvič program predlaga vrednost glede na nastavitve in obračun plače.

Premija delodajalca - vnesemo premijo delodajalca. Ob prvem vnosu program predlaga vrednost glede na nastavitve in ustrezen obračun plače.

Premija zaposlenega - vnesemo premijo zaposlenega. Ob prvem vnosu program predlaga vrednost glede na nastavitve in ustrezen obračun plače.

 

Razdelek Kontrola premij

Prispevek ZPIZ iz plače – vnesemo znesek prispevka, kakršen je bil obračunan v plači. Ob prvem vnosu program predlaga vrednost iz obračuna plače.

Prispevek ZPIZ na plače – vnesemo znesek prispevka, kakršen je bil obračunan v plači. Ob prvem vnosu program predlaga vrednost iz obračuna plače.

Najnižja dovoljena premija – omejitev, ki smo jo določili v nastavitvah programa.

Najvišja dovoljena premija – omejitev, ki smo jo določili v nastavitvah programa.

Odstotek od vsote prispevkov ZPIZ – nastavitev, ki smo jo določili v nastavitvah programa.

Najvišja dovoljena premija glede na prispevke – prikaže se izračunana omejitev glede na vsoto prispevkov za ZPIZ, pomnoženo s %, ki je določen v nastavitvah programa.

Ko končamo vnos, kliknemo na gumb Potrdi (ali pritisnemo tipki Alt+P), da se podatki shranijo v preglednico obračunov premij. Ob potrditvi program opozori, če obstajajo previsoke ali prenizke premije in v preglednici obračunov rdeče obarva napačne vrstice.

 

Natisni