Letne nastavitve

Ta šifrant omogoča vnos skupnih nastavitvenih podatkov obračuna za več mesecev ali celo leto vnaprej. Te nastavite se lahko avtomatsko predlagajo pri dodajanju novih obračunov v Obračun splošno.  Odpre se preglednica nastavitvenih podatkov :

 

 

Nad preglednico je polje za izbiro prikaza za leto ali mesec, pod preglednico sta dva gumba :

 

Gumb  odpre nastavitveno okno za novo obračunsko leto :

 

 

S potrditvijo program pripravi po en zapis za vsak mesec novega leta.

Gumb  omogoča kopiranje nastavitev iz izbranega uporabnika (licence) na druge uporabnike. Vnese se začetna in končna nabora številk uporabnika, na katere želimo kopirati.

 

 

Ta funkcionalnost je primerna predvsem za knjigovodske servise z večjim številom strank (uporabnikov).

Za vsak mesec se lahko vnese naslednje nastavitve :

 

 

Skupaj ure –  skupno število ur za obračun plače za polni delovni čas, vključno s prazniki.

Ure praznikov – število ur državnih praznikov v mesecu

Skupaj dni – število delovnih dni v mesecu (za obračune prevoza, prehrane)

Datum izplačila

Datum za delovno dobo – datum, na katerega se izračunava delovna doba pri delodajalcu za ta mesec

Datum plačila dajatev

 

Razdelek Zasebnik

 

Pri zasebnikih je poleg naštetih podatkov mogoče vnesti še :

Datum obračuna

Datum plačila dajatev za zasebnika

Natisni