Zavihek poračuni

 

Razdelek Poračun dohodnine in davka na plače

 

Poračun dohodnine – ob potrditvi se poračuna dohodnina od obračuna/ov, ki ga/jih opredelimo v nadaljevanju.

obračuna/ov ki ga/jih opredelimo v nadaljevanju. Poračun davka na izplačane plače je mogoč tudi ob nastavitvi Povprečna stopnja dohodnine .

Od leta – samodejno se prikaže letnica tekočega obračuna.

Meseca – samodejno se prikaže mesec tekočega obračuna.

Zaporedne številke – vnesemo številko začetnega obračuna, ki naj se upošteva za poračun.

Do leta – samodejno se prikaže letnica tekočega obračuna.

Meseca – samodejno se prikaže mesec tekočega obračuna.

Zaporedne številke – vnesemo številko zadnjega obračuna, ki naj se upošteva za poračun.

 

Razdelek Poračun dohodnine od regresa

Poračun dohodnine od regresa – ob potrditvi se izvede poračun dohodnine od regresa.

Leto – vpišemo 4 mestno leto obračuna regresa, za katerega naj se izvede poračun.

Mesec – vpišemo 2 mestno številko meseca obračuna regresa, za katerega naj se izvede poračun.

Zaporedna številka – vnesemo številko obračuna regresa za katerega se bo izvedel poračun.

Število mesecev, za katere je bil izplačan regres – vpišemo število mesecev (največ 12), za katere je bil izplačan regres.

 

Razdelek Povprečenje

 

Pri obračunu prejemkov, ki se nanašajo na daljše obdobje in se v napovedi dohodnine prikažejo ločeno (se povprečijo), je treba vnesti obdobje, na katero se nanaša izplačilo.

Od leta – leto obdobja "od".

Meseca - mesec obdobja "od".

Do leta – leto obdobja "do".

Meseca - mesec obdobja "do".

Natisni