Uvod

Program je namenjen pripravi podatkov in tiskanju kompenzacij. Kompenzacijo izvajamo med dvema strankama, od katerih je ena kupec, druga pa dobavitelj. Program nam za vsakega od njiju pokaže odprte račune, med katerimi lahko izbiramo tiste, ki jih želimo predlagati za kompenzacijo. Obdelava je povezana s Plačilnim prometom, tako, da se vse dogajanje na odprtih postavkah na strani dobaviteljev beleži tudi na samih plačilnih nalogih.

Program se nahaja v meniju Dnevne obdelave / Kompenzacije. Ob prihodu v program imamo pred seboj preglednico vseh pripravljenih kompenzacij.

V preglednici lahko že na podlagi barv ločimo status kompenzacije. Rumeno obarvane vrstice nam prikazujejo potrjene kompenzacije, zeleno obarvane vrstice knjižene kompenzacije, kar ni obarvano so pripravljene kompenzacije.

Natisni