Gumb »Ponovni izračun« na Zavihku »Cena«

Ob aktiviranju tega gumba se izvrši ponoven izračun kalkulacije. Količinski podatki za izračun se prihajajo iz delovnega naloga vrednostni pa iz skladiščnega poslovanja oziroma iz matičnih podatkov strojev, operacij in delovnih mest. Funkcija se uporablja kadar želimo v kalkulacijo vnesti drugačne cene (material, stroji, delavci, kooperanti), kot so cene vezane na skladišča oziroma matične podatke. Kalkulacija se drugače samodejno obnavlja ob vsakokratni potrditvi delovnega naloga.

Gumb je aktiven dokler ni delovni nalog zaključen ali ni bilo izvedeno knjiženje materialov iz MSP. Ob aktiviranju se odpre okno z nastavitvami ponovnega izračuna:

 

  • Obdržim obstoječe količine – v kolikor je opcija vključena, potem se količine (material, stroji, delo, kooperanti) ne spremenijo – ostanejo take, kot so v kalkulaciji. V kolikor je opcija vključena pa se količine ponastavijo glede na trenutne količine v delovnem nalogu.
  • Obdržim obstoječe cene – v kolikor je opcija vključena, potem se cene (material, stroji, delo, kooperanti) ne spremenijo – ostanejo take, kot so v kalkulaciji (pred tem smo jih lahko ročno spreminjali). V kolikor je opcija vključena (kljukica) potem se cene ponastavijo glede na trenutno veljavne cene v skladišču oziroma matičnih podatkih.

Natisni