Preglednice

Šifranti so posebna okna, v katerih so podatki razporejeni v preglednici z zapisi. V vsaki vrstici je po en zapis ta je v splošnem sestavljen iz več polj oziroma stolpcev.

Po oknu se premikamo na dva načina:

Z miško – kazalec miške postavimo na želeno polja oziroma gumb in kliknemo.

S tipkovnico – s tipko Tab se pomikamo postopoma do želenega polja oziroma gumba. Ko smo na trenutno označenem gumbu, se ta obrobi s črtkanim okvirom; ukaz gumba pa sprožimo s tipko Enter.

 

Stolpcev je več, kot jih lahko vidimo na zaslonu. Pri pregledovanju zapisov si zato pomagamo drsniki (desno in spodaj) oziroma s tipkama Home in End se premaknemo na prvi in zadnji stolpec preglednice. Lahko pa tudi zamenjamo vrstni red stolpcev: z levim gumbom miške stolpec primemo in prenesemo na želeno mesto.

Če želimo ponovno urediti stolpce v takšnem vrstnem redu, kot so bili ob instalaciji, se postavimo v naslovno vrstico preglednice, kliknemo desni gumb miške in kliknemo na Privzeto.

Natisni