Verzija 2020.14.001 z dne 16.10.2020

 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Ob storniranju računa v primeru, ko je eden od prvotnih načinov plačil povezan z bančnim POS terminalom, je potrebno zamenjati način plačila s takim, ki ni rezerviran za POS bančno plačevanje. Program ne dovoli storna, dokler ni vpisan ustrezen način plačila.
 • Izpisi
  • Rekapitulacija blaga in davkov
   • V izpis se je dodalo razne kontrole nad podatki gotovinske prodaje. Na nastavitvah izpisa je novo polje »Kontrola podatkov«. Privzeto je to nepotrjeno, če kontrolo potrdimo, se pred samim izpisom izvede kontrola, če v podatkih, ki so prišli v izpis, obstajajo neskladja. Tako se preverja naslednja neskladja: manjkajoče glave ali vrstice računa; neskladje zneska za plačilo in vrednosti vrstic; neskladje po načinih plačil.
 • Zaslon na dotik
  • Dodano urejanje količine za sestavnice.
  • Omogočen hitrejši vnos količine. Ob aktivaciji nove ikone ali ob pritisnjeni tipki ctrl, se po izbiri artikla avtomatično odpre urejanje vrstice s fokusom na polju količine. 

Natisni