Gumb Knjiži v FAK

Če imamo povezavo z aplikacijo Fakturiranje FAK lahko dobavnice negotovinske prodaje prenašamo v račune FAK. Dobavnice lahko prenašamo posamično ali zbirno. Posamično jih prenašamo tako, da v preglednici Negotovinska prodaja označimo željeno dobavnico in kliknemo gumb za knjiženje v FAK. Zbirno prenašamo dobavnice tako, da se s kursorjem postavimo zunaj izbora dobavnic in pritisnemo gumb za knjiženje v FAK. Ob kliku na gumb  - Knjiži v FAK (Alt F) in po potrditvi nadaljevanja se odpre okno za določanje prenosa dobavnic. Če imamo izbrano samo eno dobavnico za prenos, je zgornji del že izpolnjen in ni aktiven za vnos.

 • Številka dobavnice od do – vnos izbora številk dobavnic je omogočen, ko dobavnice prenašamo zbirno, t.j. da ob zagonu knjiženja nismo imeli označene le ene dobavnice.
 • Datum od do – vnos izbora datumov dobavnic je omogočen, ko dobavnice prenašamo zbirno, t.j. da ob zagonu knjiženja nismo imeli označene le ene dobavnice.
 • Način fakturiranja – vnos ali izbor iz šifranta. Za prenos pridejo v poštev dobavnice s strankami, ki imajo izbran način fakturiranja.
 • Stranka od do – vnos ali izbor iz šifranta. Za prenos pridejo v poštev dobavnice s strankami določenimi v izboru.
 • Stroškovno mesto od do – vnos ali izbor iz šifranta. Za prenos pridejo v poštev dobavnice s SM določenimi v izboru.
 • Stroškovni nosilec od do – vnos ali izbor iz šifranta. Za prenos pridejo v poštev dobavnice s SN določenimi v izboru.
 • Analitika od do – vnos ali izbor iz šifranta. Za prenos pridejo v poštev dobavnice z analitikami določenimi v izboru.
 • Zbirne fakture – vnos je omogočen, ko prenašamo več dobavnic hkrati. Če obkljukamo to možnost, potem se dobavnice z enakimi pogoji fakturiranja združijo v en račun.
 • Stroškovno mesto iz dobavnic – Če vključimo to možnost, potem se naredi toliko računov kolikor je različnih SM na dobavnicah.
 • Stroškovni nosilec iz dobavnic – Če vključimo to možnost, potem se naredi toliko računov kolikor je različnih SN na dobavnicah.
 • Analitike iz dobavnic – Če vključimo to možnost, potem se naredi toliko računov kolikor je različnih analitik na dobavnicah.
 • Skupaj v vrstice z enakimi podatki – če vključimo to možnost, potem se vrstice, ki imajo enake šifre in črtne šifre, šifro DDV, mersko enoto, ceno in popust združijo v eno postavko na računu.
 • Knjiga – izberemo ali vnesemo vrsto knjige iz FAK-a.
 • Datum računa – če prenašamo posamično dobavnice, se datum računa predlaga iz datuma dobavnice.
 • Tekoči datum – v primeru, ko imamo izbrane dobavnice za določeno obdobje, s to nastavitvijo določimo, da se v datum računa zapiše sistemski datum in ne najvišji datum iz izbranih dobavnic.
 • DOB od – če prenašamo posamično dobavnice, se datum DOB računa predlaga iz datuma dobavnice.
 • DOB do – vnos datuma.

    

 • Po potrditvi nas program obvesti o narejenih računih
 • ·      in nam ponudi možnost tiskanja računa iz aplikacije FAK.

Po končanem izpisu nas program vrne v preglednico Negotovinska prodaja.

Program pred prenosom dobavnice preveri obstoj in aktivnost stranke in v primeru, da je stranka npr. označena kot neaktivna, se dobavnice s to stranko ne prenesejo v Fakturiranje.

 

V nastavitvenih podatkih prenosa v Fakturiranje je tudi možnost selektivnega izbora dobavnic. Ob kliku na gumb »Izbor iz preglednice« se odpre dodatno okno, kjer z miško ali tipko za presledek izberemo željene dobavnice. Pri izboru si lahko npr. pomagamo s filtri na stolpcih in gumbi »Izberi vse«. Po izboru program nadaljuje na standardni način in tudi pri tako izbranih dobavnicah veljajo ostale možnosti npr. zbirno fakturiranje, zbiranje enakih vrstic v eno,…

Natisni