Kredit in obročno plačevanje

·      Če predvideno storitev odplačujemo s kreditom, potem na tem mestu določimo znesek kredita in znesek obroka. Pri vsaki pripravi obračuna, v katero bo vključen tudi ta otrok, se bo znesek kredita zmanjšal za obrok plačila.

·      Znesek kredita in obroka lahko vnesemo samo za storitev, ki nima cene (Cena brez davka in Cena z davkom je enaka 0). Če pogoj ni izpolnjen, nam program ne dovoli vnosa Zneska kredita in Zneska obroka.

·      V primeru, da smo vpisali znesek kredita in obroka za storitev, ki ni predvidena (obkljukana), nas program na to opozori:

Natisni