Prijava

Program zaženemo tako, da se v meniju Start izbere SAOP iCenter program ali pa se zagon izvede preko sutezne ikone na namizju.

Odpre se spodaj prikazano okno:

Ob prvem zagonu programa (po namestitvi programa) se prijavimo kot operater demo z geslom demo. Paziti moramo na velike in male črke (več informacij najdete v poglavju Operaterji in gesla).

V polju »Baza« izberemo uporabnika, na katerem bomo delali, vpišemo operaterja in geslo ter kliknemo Naprej (Alt+N).

Natisni