Funkcijski varnostni sistem

S tem delom varnostnega sistema lahko preprečimo (varujemo) določene funkcije programskega paketa VRP:

 

 • VRP – PREGLEDNICA DELOVNIH NALOGOV, vnos novega naloga; vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju vnos novega delovnega naloga.
 • VRP – PREGLEDNICA DELOVNIH NALOGOV, popravljanje naloga; vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju popravljanje katerega koli podatka delovnega naloga (razen materialne sestavnice in tehnološke sestavnice).
 • VRP – PREGLEDNICA DELOVNIH NALOGOV, brisanje naloga prepovedano; vklop te varnostne nastavitve operaterju dovoli brisanje delovnih nalogov.
 • VRP – PREGLEDNICA DELOVNIH NALOGOV, Kopiranje naloga; vklop te varnostne nastavitve operaterju prepreči kopiranje delovnih nalogov.
 • VRP – PREGLEDNICA DELOVNIH NALOGOV, izdelava podrejenih nalogov; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči izdelavo podrejenih delovnih nalogov.
 • VRP – PREGLEDNICA DELOVNIH NALOGOV, knjiženje prenosov; vklop te varnostne nastavitve operaterju prepreči knjiženje prenosa med skladišči.
 • VRP – PREGLEDNICA DELOVNIH NALOGOV, serijsko knjiženje; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči serijsko knjiženje delovnih nalogov v MSP.
 • VRP – PREGLEDNICA DELOVNIH NALOGOV, izdaja sestavin; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči zagon funkcije »izdaja sestavin«.
 • VRP – PREGLEDNICA DELOVNIH NALOGOV, vpogled v delovni nalog; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči vstop v delovni nalog.
 • VRP – PREGLEDNICA DELOVNIH NALOGOV, pregled podrejenih DN; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči aktivacijo gumba »pregled podrejenih DN«.
 • VRP – PREGLEDNICA DELOVNIH NALOGOV, tiskanje; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči tiskanje delovnih nalogov, tiskanje pregleda delovnih nalogov ter tiskanje kooperantskih delovnih nalogov.
 • VRP – PREGLEDNICA DELOVNIH NALOGOV, kalkulacija; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči vpogled v kalkulacijo delovnega naloga (gumb »Kalkulacija«).
 • VRP – PREGLEDNICA DELOVNIH NALOGOV, Kopiranje naloga - nastavitve; vklop te varnostne nastavitve operaterju prepreči dostop do nastavitev obdelave kopiranja delovnih nalogov.
 • VRP – PREGLEDNICA DELOVNIH NALOGOV, izdelava podrejenih nalogov - nastavitve; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči izdelavo podrejenih delovnih nalogov.
 • VRP – PREGLEDNICA DELOVNIH NALOGOV, Prijava TS3; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči vklop/izklop podatka »Prijava Ts3« na delovnem nalogu oziroma na preglednici delovnih nalogov.
 • VRP – PREGLEDNICA DELOVNIH NALOGOV, Knjiženje MES; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči funkcijo (gumb) »knjiženje MES«.
 • VRP – DELOVNI NALOGI, začetek izdelave naloga; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči označitve začetka izdelave delovnega naloga.
 • VRP – DELOVNI NALOGI, zaključek naloga; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči zaključek delovnega naloga.
 • VRP – DELOVNI NALOGI, knjiženje v MSP; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči knjiženje delovnega naloga v (izdajo, prejem) MSP.
 • VRP – DELOVNI NALOGI, spreminjanje materialne sestavnice; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči spremembo materialne sestavnice delovnega naloga.
 • VRP – DELOVNI NALOGI, spreminjanje tehnološke sestavnice; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči spremembo tehnološke sestavnice delovnega naloga.
 • VRP – DELOVNI NALOGI, spreminjanje skladišč; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči spreminjanje skladišč (izdelka in materiala) delovnega naloga.
 • VRP – DELOVNI NALOGI, spreminjanje splošnih podatkov; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči spreminjanje lavnih podatkov na zavihku »splošno« delovnega naloga.
 • VRP – DELOVNI NALOGI, spreminjanje serij; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči spreminjanje serije (serij) izdelka na delovnem nalogu.
 • VRP – DELOVNI NALOGI, dodajanje vez; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči možnost dodajanja (in brisanja) vez na zavihku »veze«.
 • VRP – DELOVNI NALOGI, upravljanje MES; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči nastavitve in prenose tehnoloških postopkov oziroma delovnih nalogov v zunanji MES sistem.
 • VRP - DELOVNI NALOGI, spreminjanje tehnologije nalogom prenesenim v QM – prepovedano; vklop te varnostne nastavitve omogoči operaterju spremembo tehnologije (tehnološki postopek, operacije delovnega naloga) tudi delovnim nalogom, ki so preneseni v kontrolne naloge prevzema procesa ali medfazne kontrole (program QM).
 • VRP – KALKULACIJA DELOVNIH NALOGOV, spreminjanje kalkulacije; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči spremembe na kalkulaciji delovnega naloga.
 • VRP – TEHNOLOŠKI POSTOPKI, brisanje; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči brisanje tehnološkega postopka.
 • VRP – TEHNOLOŠKI POSTOPKI, izvoz; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči izvoz podatkov o tehnoloških postopkih.
 • VRP – TEHNOLOŠKI POSTOPKI, uvoz; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči uvažanje tehnoloških postopkov.
 • SF – MATERIALNE SESTAVNICE, izvoz; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči izvoz materialnih sestavnic.
 • SF – MATERIALNE SESTAVNICE, priponke; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči odpenjanje ali pripenjanje priponke izdelka ali sestavine izdelka na modularni materialni sesatvnici in sestavnici delovnega naloga.
 • SF – DELOVNI KOLEDAR, brisanje; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči brisanje delovnih koledarjev.
 • SF – ZAHTEVNOSTI OPERACIJ, brisanje; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči brisanje zahtevnosti operacij.
 • SF – ZAHTEVNOSTI OPERACIJ, vnos, popravljanje; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči vnos novih zahtevnosti ali popravljanje obstoječih.
 • VRP – TEHNOLOŠKI POSTOPKI, sprememba zahtevnosti; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči spremembo šifre zahtevnosti operacije na operaciji delovnega naloga, standardni tehnološki operaciji in na operaciji znotraj tehnološkega postopka.
 • VRP – STANDARDNE TEHNOLOŠKE OPERACIJE, brisanje; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči brisanje standardnih tehnoloških operacij.
 • VRP – DELOVNA MESTA, brisanje; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči brisanje delovnih mest.
 • VRP – DELOVNE POSTAJE, brisanje; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči brisanje delovnih postaj.
 • VRP – STROJI, ORODJA IN NAPRAVE, brisanje; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči brisanje strojev, orodij in naprav.
 • VRP – STANDARDNI TEKSTI, brisanje; vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči brisanje standardnih tekstov.
 • VRP – DELO DELAVCEV, preglednica briši; vklop te funkcije onemogoči brisanje zapisov v preglednici dela delavcev.
 • VRP – DELO DELAVCEV, preglednica prenos v DN; vklop te funkcije onemogoči funkcijo prenosa zapisov dela delavcev na delovne naloge.
 • VRP – DELO DELAVCEV, preglednica prenos v OPZ; vklop te funkcije onemogoči funkcijo prenosa zapisov dela delavcev v obračun plač zaposlenim (OPZ).
 • VRP – DELO DELAVCEV, preglednica spremeni; vklop te funkcije onemogoči spreminjanje zapisov v preglednici dela delavcev.
 • VRP – DELO DELAVCEV, preglednica tiskanje; vklop te funkcije onemogoči tiskanje zapisov na preglednici dela delavcev.
 • VRP – Zamenjava alternativ; vklop te funkcije na pregledu predvidene porabe materiala onemogoči zamenjavo osnovne sestavine z alternativno sestavino.
 • VRP – Meni, Šifranti – Zastoji (vklop onemogoči dostop do šifranta zastojev)
 • VRP – ZASTOJI, preglednica: Briši (vklop onemogoči brisanje šifer zastojev v šifrantu zastojev)
 • VRP – Meni, Knjiženje – Izdajanje v kooperacijo (vklop prepreči dostop do funkcije izdajanja v kooperacijo)
 • VRP – IZDAJANJE V KOOPERACIJO, preglednica: Briši (vklop prepreči brisanje izdaj v preglednici izdaj)
 • VRP – IZDAJANJE V KOOPERACIJO, zaključi (vklop onemogoči gumb »zaključi« znotraj izdaje)
 • VRP – IZDAJANJE V KOOPERACIJO, sprememba cen (vklop onemogoči spreminjanje cen kooperantskih operacij na izdajah v kooperacijo)
 • VRP – Meni, Knjiženje – Prejemanje iz kooperacije (vklop prepreči dostop do funkcije prejemanja iz kooperacije)
 • VRP – PREJEMANJE IZ KOOPERACIJE, preglednica: Briši (vklop prepreči brisanje prejemov v preglednici prejemov)
 • VRP – PREJEMANJE IZ KOOPERACIJE, knjiži (vklop onemogoči gumb »knjiži« znotraj prejema)
 • VRP – PREJEMANJE IZ KOOPERACIJE, sprememba cen (vklop onemogoči spreminjanje cen kooperantskih operacij na prejemih iz kooperacije)
 • VRP – PREJEMANJE IZ KOOPERACIJE, popravek cen (vklop operaterju omogoča popravek cen na zaključenih-knjiženih prejemih)
 • VRP – RAZDELILNIK STROŠKOV, popravek cen (vklop operaterju omogoča popravek cen na zaključenih-knjiženih razdelilnikih)
 • VRP – IZPISI, predvidena poraba, formiranje DN; vklop tega varnostnega sistema onemogoči funkcijo formiranja delovnih nalogov iz preglednice predvidene porabe materiala.

 • VRP – IZPISI, predvidena poraba, formiranje DN - nastavitve; vklop tega varnostnega sistema onemogoči dostop do nastavitev funkcije formiranja delovnih nalogov iz preglednice predvidene porabe materiala.

 • VRP – IZPISI, predvidena poraba, formiranje ND; vklop tega varnostnega sistema onemogoči funkcijo formiranja naročil dobaviteljem iz preglednice predvidene porabe materiala.

 • VRP – IZPISI, predvidena poraba, formiranje ND - nastavitve; vklop tega varnostnega sistema onemogoči dostop do nastavitev funkcije formiranja naročil dobaviteljem iz preglednice predvidene porabe materiala.

 • VRP – PLAN PROIZVODNJE, razpis po artiklu; vklop tega varnostnega sistema onemogoči dostop do funkcije razpisa po artiklu.

 • VRP – PLAN PROIZVODNJE, razpis po artiklu - nastavitve; vklop tega varnostnega sistema onemogoči dostop do nastavitev funkcije razpisa po artiklu.

 • VRP – PLAN PROIZVODNJE, razpis proizvodnje; vklop tega varnostnega sistema onemogoči dostop do funkcije razpisa proizvodnje.

 • VRP – PLAN PROIZVODNJE, razpis proizvodnje - nastavitve; vklop tega varnostnega sistema onemogoči dostop do nastavitev funkcije razpisa proizvodnje.

 • VRP – PLAN PROIZVODNJE, sprememba razpisanih vrstic plana - prepovedano; v kolikor je ta varnostni sistem aktiven na operaterju, potem na preglednici plana proizvodnje omogoči spreminjanje podatkov vrstica plana, ki so prenesene v delovne naloge.

 • VRP – PLAN PROIZVODNJE, sprememba rezerviranih vrstic plana - prepovedano; v kolikor je ta varnostni sistem aktiven na operaterju, potem na preglednici plana proizvodnje omogoči spreminjanje podatkov vrstica plana, ki so prenesene v rezervacijske delovne naloge.

 • VRP – PLAN PROIZVODNJE, sprememba skladišča; v kolikor je ta varnostni sistem aktiven na operaterju, potem na preglednici plana proizvodnje ni možno spreminjati podatka »Skladišče.

 • VRP – PLAN PROIZVODNJE, sprememba naročene količine; v kolikor je ta varnostni sistem aktiven na operaterju, potem na preglednici plana proizvodnje ni možno spreminjati podatka »Naročeno«..

 • VRP – PLAN PROIZVODNJE, sprememba količine za izdelavo; v kolikor je ta varnostni sistem aktiven na operaterju, potem na preglednici plana proizvodnje ni možno spreminjati podatka »Za izdelavo«.

 • VRP – PLAN PROIZVODNJE, sprememba datuma odpreme; v kolikor je ta varnostni sistem aktiven na operaterju, potem na preglednici plana proizvodnje ni možno spreminjati podatka »Datum odpreme«.

 • VRP – PLAN PROIZVODNJE, sprememba naročnika; v kolikor je ta varnostni sistem aktiven na operaterju, potem na preglednici plana proizvodnje ni možno spreminjati podatka »Naročnik«.

 • VRP – PLAN PROIZVODNJE, sprememba naročila; v kolikor je ta varnostni sistem aktiven na operaterju, potem na preglednici plana proizvodnje ni možno spreminjati podatka »Naročilo«.

Natisni