Verzija 2018.08.001

Osnovna sredstva in DI - gumb OLAP - Register + Amortizacija

Dodan nov OLAP pregled, ki prikazuje stanje registra in vrednosti amortizacije za izbrano leto.

Natisni