Verzija 2020.03.002

Obračun plač zaposlenim

  • e-BOL
    • Odpravljena težava s prevzemom eBOL, pri katerih se mesec izdaje ne ujema z obdobjem zadržanosti.

Dobavitelji in kupci

  • Naročila kupcev – prenos naročil v delovne naloge; odpravljene težave, ko se naročilo kupca po prenosu v delovne naloge VRP ni označilo, da je bilo preneseno v delovne naloge.

API

  • Metoda ReceivingAdvice/PostReceivingAdvice dopolnjeno vračanje/zapis v opombo podrobnejših opisov napak.
  • Metoda ReceivingAdvice/ModifyReceivingAdvice dopolnjena z možnostjo vnosa vrstic, ki se jim ne vodi zaloga.
  • Metoda Order/PostDispatchAdvice dopolnjeno vračanje/zapis v opombo podrobnejših opisov napak.

Natisni