Začetni uvoz obračunskih podatkov PPZ

Začetni uvoz obračunskih podatkov PPZ

POZOR! Nepravilna izvedba začetnih uvozov lahko povzroči izgubo podatkov. Pred izvedbo začetnih uvozov si preberite splošne napotke v poglavju Začetni uvozi. Priporočamo tudi, da se pred izvedbo začetnih uvozov  posvetujete s svetovalcem iz podjetja SAOP.

 

V nadaljevanju so navedeni podatki, ki se uvažajo ter tabela, v katero se uvaža in datoteka, iz katere se podatki uvažajo:

Opis podatkov

Ime tabele

Ime datoteke

Nastavitve obračunov PPZ

OPZPPZNastavObracuna

NastOPPZ.txt

Obračuni premij PPZ

OPZPPZObracuni

ObracPPZ.txt

Natisni