verzija 2017.09.000 z dne 07.07.2017

Knjiženje

 • Vnesi zapis - polje "Veza": dodana nova funkcionalnost, ki omogoča hitrejše zapiranje več odprtih postavk na enem dokumentu iz Dvostavnega knjigovodstva. Izbira v polju "Veza" omogoča istočasno izbiranje več postavk iz preglednice odprtih postavk. Po kliku na ..., se odpre preglednica odprtih postavk:
  • v primeru, da je v glavi dokumenta vpisana stranka, potem se prikažejo podatki izbrane stranke

  • za katere velja, da so vezane na denarno enoto blagajne, na kateri smo

  • z označevanjem (kljukanjem) se izbere lahko več postavk in določi znesek, ki se bo za izbrano postavko plačeval (program predlaga odprti znesek)

  • v spodnjem delu preglednice vidimo seštevek več izbranih postavk.

Po kliku na Izberi, se vse izbrane postavke prepišejo v vrstice dokumenta, pri čemer program

 • določi na osnovi konta na izbrani odprti postavki in iz šifranta prejemkov/izdatkov prepiše prvi prejemek/izdatek, ki je vezan na konto odprte postavke
 • preveri pravilnost vnesenih podatkov. V primeru napake (npr. račun ni davčno potrjen, manjka analitika na vknjižbi...) se vsebina napake zabeleži in je vidna v koloni "Napaka" na zavihku Vrstice dokumenta. Kolono "Napaka" prikažete na zavihku z desnim klikom miške na zavihku in izbiro ukaza Privzeto, kolono pa lahko tudi primete in prenesete na drugo mesto zavihka. Dokumenta z napako ni mogoče zaključiti (dokument je v preglednici rdeče obarvan), ampak je potrebno najprej napako urediti tako, da se take vrstice uredi (uporabite na dokumentu za zavihku Vrstice dokumenta gumb Uredi zapis ali Briši zapis). 

V primeru, da želite na devizni blagajni zapirati postavko v domači denarni enoti ali obratno, potem uporabite na dokumentu na zavihku Vrstice dokumenta gumb Vnesi zapis.

Natisni