Dajatve iz neto izplačil

Ob aktiviranju podmenija Dajatve iz neto izplačil se prikaže preglednica v katero vnašamo dajatve, ki se obračunavajo iz neto izplačil. To so lahko občinski samoprispevki, krajevni samoprispevki, ali druge dajatve, ki jih moramo obračunati od neto izplačil.

Natisni