Verzija 2017.07.000 z dne 26.5.2017

  • Naročila kupcev
    • Dodana nova funkcionalnost "Prenos v predračun". Obdelava je lahko tudi vezana na varnostni sistem.
    • Dopolnjen način Tiskanja/Izstavitve naročil v primerih določenih vzorcev na stranki in različnih načinih potrjevanja.
  • Naročanje dobaviteljem
    • Dopolnjen način Tiskanja/Izstavitve naročil v primerih določenih vzorcev na stranki in različnih načinih potrjevanja.
    • Delovanje v primeru uporabe serij sedaj deluje podobno kot na naročilih kupcev.

Natisni