O programu

Program Enostavno knjigovodstvo – EK je namenjen vodenju enostavnega knjigovodstva. Deluje v okolju Windows 98/NT/ME/2000/XP/Vista/7/8. Uporabljamo ga samostojno ali v povezavi z drugimi knjigovodskimi programi in programom za obračun davka na dodano vrednost DDV/2000.

Program sestavljajo trije glavni sklopi:

·    knjiženje prihodkov in odhodkov oz. prejemkov in izdatkov ali prejetih in izdanih listin.

·    knjiženje terjatev in obveznosti.

·    knjiženje plačil.

 

 

Program je izdelan v treh različicah, v skladu z vrsto uporabnika:

·    samostojni podjetniki

·    društva

·    drugi uporabniki, ki morajo voditi evidenco prejetih in izdanih listin.

 

Temu so prilagojeni ukazi v nekaterih menijih. Tako je pri različici za zasebnike v meniju Knjiženje ukaz Prihodki in odhodki, medtem ko je pri različici za društva na istem mestu ukaz Prejemki in izdatki, in pri drugih uporabnikih ukaz Prejete in izdane listine.

Natisni