Priprava obračuna na nivoju enote

Okno Priprava obračuna vsebuje preglednico z vsemi enotami šole, vrtca oziroma doma.

V spodnjem delu okna sta dve polji: . S klikom na prvi gumb izberemo vse enote, z drugim pa prekličemo izbiro. Ta dva gumba delujeta na principu vse ali nič (v našem primeru smo potrdili vse enote in s tem vse otroke šole, vrtca oziroma doma).

Če pa ne želimo pripraviti obračuna za celo šolo, vrtec oziroma dom, označimo samo tiste enote, za katere bomo obračunavali storitve. Enoto izbiramo tako, da označimo enoto in nanjo dvakrat kliknemo oziroma pritisnemo tipko Enter. S tem smo spremenili oznako enote: iz potrjene v nepotrjeno in obratno.

Na tem nivoju torej pripravimo obračun predvidenih storitev za vse otroke potrjene enote: izberemo med .

·      Priprava brez storitev samo zbere vse otroke potrjene enote oziroma potrjenih enot ter pri vrtcih tudi prispevke staršev teh otrok.

·      Priprava s storitvami zbere za potrjene enote vse otroke in njihove predvidene storitve, storitve, ki gredo vsem v obračun, njihove prijavljene obroke in pozitivne razlike med koriščenimi in prijavljenimi obroki ter pri vrtcih tudi prispevke staršev teh otrok.

 

Če pa želimo obračun na primer samo za določene skupine oziroma samo za nekaj otrok, se moremo spustiti na nižji nivo: nivo skupine oziroma otrok.

Natisni