Verzija 2021.01.001 z dne 11.1.2021

  • Tipi nalogov: dodana sta dva ključa za ureditev varnostnega sistema in sicer: PP - Tipi nalogov, preglednica: Dodaj, Briši, Uvozi in ključ PP - Tipi nalogov, spreminjanje: Potrdi.
  • Odpravljena težava pri pripravi plačilnih nalogov v datoteko in izpisom plačilnih nalogov s filtrom na Datum zapadlosti. Obe težavi sta bili vezani na označitev države ali je v območju SEPA ali ne. 

Natisni