Navodila za pripravo obrazcev UPN QR za preverjanje plačilnih nalogov registriranih izdajateljev

Od 3.4.2017 je v uporabi univerzalni plačilni nalog QR (UPN QR). Predviden rok migracije iz obstoječih UPN na UPN QR je najkasneje v roku enega leta, to je do 3. 4. 2018. Če pa bo vsaj 75 odstotkov izdajateljev prešlo na uporabo novega UPN QR v krajšem časovnem obdobju, bodo banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije, dogovorile krajši datum veljavnosti obstoječega UPN z vrstico OCR in o tem izdajatelje pravočasno obvestile (dva meseca pred novim končnim datumom).

Da ste lahko vpisani na seznamu »Registriranih izdajateljev UPN QR« je potrebno poslati naloge v preverjanje.

Vir: https://www.upn-qr.si/

Proračunski uporabniki  morate poleg preverjanja nalogov poslati še Izjavo o sprejemu pravil o izdaji obrazca UPN na Upravo za javna plačila (UJP). Izjavo ste dobili z okrožnico UJP-a 10.5.2017.

Kot izdajatelj se prijavite na linku: https://www.upn-qr.si/sl/registracija-izdajatelja  nato dobite nadaljna navodila.

Za preverjanje plačilnih nalog UPN s QR kodo je potrebno natisniti tri obrazce z obvezno vsebino in šest s poljubno, vendar različno vsebino polj.

Navodila za pripravo obrazcev UPN QR za preverjanje plačilnih nalogov registriranih izdajateljev

 

Natisni