Kartica artikla

Izpis je namenjen prikazu kartic artiklov.

Najprej se odpre okno Kartica artikla, kjer podamo podrobnosti za izpis.

  • Leto – vpišemo oziroma izberemo leto, za katerega želimo podatke pregledovati.
  • Poslovalnica – vpišemo oziroma izberemo poslovalnico, za katerega želimo podatke pregledovati.
  • Datum od do – vpišemo oziroma izberemo želeno obdobje, za katerega želimo podatke pregledovati. Če pustimo prazno pomeni, da pregledujemo podatke od začetka do konca.
  • Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati.
  • Konsignant - vpišemo oziroma izberemo stranke – konsignante, za katere želimo podatke pregledovati.
  • Dobavitelj - vpišemo oziroma izberemo stranke – dobavitelje, za katere želimo podatke pregledovati.
  • Uredi po – na voljo imamo razvrstitev prikazanih podatkov po šifri ali po nazivu artikla.
  • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.
  • Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne.

 

Ob kliku na gumb Preglednica (Alt P) se odpre prvi nivo kartice. Z izborom določenega artikla in klikom na »Naprej«, pa se odpre nivo posamezne kartice artikla, kjer so dogodki prikazani kronološko, to pomeni tako kot so bili zaporedno knjiženi, ne glede na datume posameznih dokumentov. Kartice artiklov lahko seveda poljubno razporejamo po posameznih stolpcih.

Na kartici posameznega artikla je z dvoklikom na izbrano postavko ali preko gumba  v zgornjem desnem delu preglednice možno direktno vstopiti v posamezni dokument. Na ta način je možna hitra kontrola določene kartice artikla, priporoča pa se previdnost vstopanja v dokumente, saj v bistvu odpremo dokument, kot v posameznih programih knjiženja. Vstop v dokumente iz kartice artikla je prilagojen varnostnemu sistemu, ki velja za popravljanje dokumentov.

S klikom na »Tiskaj« se odpre okno za izbor tiskanja kartic artiklov.

 

Natisni